Ogólny regulamin

Międzynarodowego Konkursu Budowy i Programowania Robotów Botball®

Warsztaty Botball® Educator

Sezon Botball® rozpoczyna się dwudniowymi warsztatami dla uczestników konkursu, podczas którego liderzy, mentorzy i uczniowie poznają aktualną technologię związaną z robotyką edukacyjną, biorą udział w różnorodnych interaktywnych ćwiczeniach i wykładach. Tematyka warsztatów obejmuje: podstawowe elementy robota, procesory, czujniki, silniki, programowanie, sprzężenie zwrotne i sterowanie, konstrukcje robotów i zasady konkursu Botball® w bieżącym sezonie.

Warsztaty obejmują dwa dni w zależności od regionu. Sesje trwają od 8:00 do 17:00. każdego dnia. Na zajęcia każda drużyna może zgłosić maksymalnie 3 osoby (wraz z dorosłym opiekunem drużyny).

Zespoły biorące udział w warsztatach otrzymają kompletny, wielokrotnego użytku, zestaw konkursowy Botball®, link do internetowego programu nauczania i materiałów źródłowych, zasady obowiązującej w bieżącym sezonie gry Botball® oraz zasady dotyczące dokumentacji online Botball®.

Drużyny muszą posiadać własny przedłużacz, listwę zasilającą i komputer przenośny lub urządzenie z funkcją Wi-Fi i / lub portami USB. Ważne jest, aby zespoły miały hasła administracyjne i / lub uprawnienia do instalacji sterownika USB, jeśli chcą go użyć do zaprogramowania robota.

 

Wskazówki dotyczące uczestnictwa w warsztatach

Uczestnictwo w warsztatach jest opcjonalne, ale zdecydowanie zalecane. Nowe zespoły otrzymujące stypendia są zobowiązane do uczestnictwa w warsztatach regionalnych.

Każdy zarejestrowany zespół może zgłosić NIE WIĘCEJ niż 3 osoby do warsztatów, z których przynajmniej jedna osoba musi być nauczycielem lub mentorem. (W wypadku gdy szkoła zgłasza więcej niż jeden zespół, w grupie musi być co najmniej jedna osoba dorosła). Niestety nie może być wyjątków od tej reguły.

Warsztaty są dokumentowane zdjęciami. Mogą być one wykorzystywane w publikacjach lub innych materiałach medialnych wyprodukowanych, wykorzystanych lub zamówionych przez KISS Institute. Każdy uczestnik, który woli nie robić sobie zdjęcia lub je rozpowszechniać, musi poinformować o tym instruktora warsztatowego lub pracownika KIPR przed rozpoczęciem warsztatów.

 

Turnieje

Konkursy podsumowują pracę drużyn w całym sezonie Botball®. Zespoły rozpoczynają rywalizacje od 3 rund eliminacyjnych (Seeding Rounds), podczas których starają się uzyskać jak najwięcej punktów w rozgrywkach bez przeciwnika. Pozycja drużyny po zakończeniu Seeding Rounds określa miejsce w tabeli systemu pucharowego, który obowiązuje w pojedynkach drużyn (Double Elimination). W Double Elimination drużyny współzawodniczą ze sobą podczas meczów. Drużyna, która zdobędzie więcej punktow przechodzi do kolejnego etapu. Konkurs kończy się ceremonią wręczenia nagród.

Zespoły otrzymują miejsce w strefie ucznia, w której mogą modyfikować robota i oprogramowanie między rundami. Strefa ucznia jest przeznaczony wyłącznie dla zawodników i jest niedostępna dla nauczycieli, trenerów, mentorów ani innych osób dorosłych obserwujących rozgrywki w dniu zawodów.

Oczekuje się, że zespoły będą posiadały własny laptop, listwę zasilającą i przedłużacz.

 

Ogólne zasady turniejów

· Roboty muszą być wykonane w całości przez uczniów z zestawu części zatwierdzonych przez organizatorów Botball®.
· Roboty muszą być zaprogramowane przez studentów.
· Wszystkie decyzje sędziów dotyczące punktacji są ostateczne.
· Trofea i certyfikaty są przyznawane w następujących kategoriach: klasyfikacja generalna, Double Elimination, Seeding Rounds, Wybór sędziów i Dokumentacja.

 

Pomoc techniczna

Pomoc techniczna dostępna jest pod numerem (405) 579 4609 (język angielski, USA), od poniedziałku do piątku, w godzinach 9: 00-17: 00 czasu centralnego. Dodatkowe informacje dotyczące kontaktu znajdują się na stronie www.botball.org oraz www.botball.pl.

 

Organizowanie zespołów

Program robotyki Botball® pozwala na elastyczne tworzenie struktur zespołów, które można dostosować do własnych potrzeb. Nie ma minimalnej lub maksymalnej liczby uczniów przypadających na zespół i brak jest wymagań szkolnych. Botball® zachęca do uczestnictwa w konkursie uczniów z wszystkich poziomów edukacyjnych.

Zespoły Botball® składają się zazwyczaj z 10-15 uczniów. Wiele zespołów jest powiązanych ze szkołami, niektóre są organizowane przez kluby. Inne zespoły społecznościowe składają się z grupy uczniów, którzy uczą się w domu lub których szkoły nie uczestniczą w programie Botball®. Każda grupa uczniów w wieku nie przekraczającym etapu edukacyjnego szkoły średniej może uczestniczyć w konkursie, o ile ma dorosłego opiekuna.

Program Botball® można wdrożyć na wiele sposobów. Niektórzy nauczyciele integrują program w czasie swoich regularnych zajęciach w klasie, podczas gdy inni oferują program jako zajęcia pozalekcyjne. Zazwyczaj w połączeniu z klubem robotyki / technologii.

Kiedy angażuje się dużą liczbę uczniów w jednym zespole, często pomocne jest podzielenie zespołu na grupy badawcze, które następnie skupią się na jednej określonej części programu. Twój zespół może rozważyć wdrożenie grup badawczych, takich jak: zespół konstrukcyjny, zespół programistyczny, zespół dokumentacyjny, zespół strony internetowej, zespół reklamowy i kierownik projektu.

Ponieważ każdy zestaw Botball® ma wystarczającą ilość materiałów do stworzenia dwóch robotów; możesz również podzielić grupę na dwie drużyny, z których każda buduje własnego robota.

 

Rekrutacja uczniów

Istnieje wiele sposobów, aby zaangażować uczniów w Botball®. W związku z tym zamieściliśmy kilka pomysłów, które pomogą w rozpoczęciu rekrutacji.

Uzyskaj pomoc od innych organizacji uczniowskich. Organizacje, takie jak gazeta szkolna lub kronikarze szkolni, mogą być zainteresowani dokumentowaniem postępów twojego zespołu za pośrednictwem artykułów i zdjęć szkolnych i społecznościowych.

Wykorzystuj ogłoszenia szkolne, ulotki i wizyty na innych spotkaniach klubowych, aby ogłosić spotkanie informacyjne dla uczniów zainteresowanych projektowaniem robotów przy użyciu klocków LEGO®. Pamiętaj, aby podać datę, godzinę i miejsce spotkania.

Poproś nauczycieli przedmiotów ścisłych, matematyki, technologii i doradców zawodowych o podanie nazwisk uczniów, którzy mogą być zainteresowani. Zaproś tych uczniów na spotkanie informacyjne.

Przedstaw się na spotkaniu z rodzicami, aby powiadomić ich o programie i / lub zorganizować wieczorne spotkanie dla rodziców, którzy mogą być zainteresowani zachęceniem ich dziecka do dołączenia do klubu i / lub zainteresować się programem zajęć pozalekcyjnych.

Podczas spotkania można wykorzystać materiały zdjęciowe i filmy ze strony Botball.org.

 

Pierwsze spotkanie zespołu

Podobnie jak profesjonalne grupy robocze, uczestnicy Botball® muszą stworzyć działający zespół, aby odnieść sukces. W związku z tym możesz zaplanować swoje pierwsze spotkanie w drużynie zaraz po warsztatach Botball® Educators, aby umożliwić drużynie budowanie zespołu i logistykę.

Możesz rozpocząć swoje pierwsze spotkanie, używając narzędzi wizualnych, takich jak filmy z poprzednich turniejów, aby zachęcić uczniów do nauki i pomóc im zrozumieć, czym jest Botball® i dlaczego biorą w nim udział.

Pierwsze spotkanie to także świetny czas na zebranie informacji na temat umiejętności i zainteresowań każdego ucznia oraz określenie ról dla każdego członka zespołu. W tym momencie możesz również zdecydować o czasie na regularne spotkania, a także odpowiedzieć na wszelkie pytania, jakie mogą mieć uczniowie.

Gdy każdemu uczniowi przydzielono stanowisko w zespole, możesz poprowadzić uczniów w ćwiczeniach budowania zespołu, aby lepiej się z nimi zaznajomić i wygodnie. Możesz również wykorzystać ten czas, aby zachęcić grupę do dyskusji nad strategiami tegorocznej gry Botball®.

Pozyskiwanie funduszy dla Botball®

Cykl pozyskiwania funduszy Botball®

Poniżej znajduje się podsumowanie pozyskiwania funduszy dla twojego Botball®team. Więcej informacji i sprawdzonych pomysłów można znaleźć na stronie poświęconej zbieraniu funduszy dla zespołu.
· Zarejestruj się w Botball®
· Skontaktuj się z lokalnymi firmami w celu sponsorowania
· Planuj i wykonuj zbiórki pieniędzy
· W razie potrzeby ubiegaj się o stypendium Botball®

· Sfinalizuj płatności rejestracyjne
· Weź udział w Regionalnym warsztacie
· Buduj i programuj roboty – rób zdjęcia!
· Zaproś uczestników do turnieju

· Kontakt z mediami dla historii / artykułu
· Weź udział w turnieju Botball® – Zrób zdjęcia!
· Napisz sponsora Dziękuję Uwagi i wysyłanie zdjęć
· Prześlij do szkoły plan następnych sezonów

· Weź udział w globalnej konferencji na temat robotyki edukacyjnej
· Zorganizuj letni obóz robotyki jako zbiórkę pieniędzy

Więcej informacji i sprawdzonych pomysłów można znaleźć na stronie poświęconej zbieraniu funduszy dla zespołu.
Botball® Team Homebase

Baza startowa Botball® Team stanie się dostępna, gdy twój zespół zakończy rejestrację i założy konto KIPR Botball. Zespół Homebase zapewnia dostęp do:

· Aktualizacje i ogłoszenia
· Dokumentacji warsztatowej
· Zasad konkursu
· Pomocy technicznej
· Pobierania oprogramowania
· Dokumentacja projektu online Botball® (wymagana część Botball®)

 

BOTBALL® ONLINE dokumentacja projektów

Przez cały sezon Botball® Twój zespół powinien korzystać z Homebase, aby opublikować różne dokumenty opisujące postępy twojego zespołu. Botball®Dokumentacja Online są wymaganym elementem programu Botball® i biorą udział w końcowej punktacji każdej drużyny podczas turnieju regionalnego.

Materiały konstrukcyjne

Materiały z zestawu Botball® różnią się z roku na rok, ale każdego roku zestaw zawiera materiały budowlane LEGO®, kompatybilne części metalowe, platformę iRobot Create® oraz wiele śrub, nakrętek oraz innych materiałów.

 

Silniki i przekładnie

W każdym sezonie drużyny otrzymują szereg serwomotorów i silników, a także niezbędne przewody do sterowania nimi za pomocą kontrolera. Zestaw zawiera również elementy, z których można zbudować przekładnie, jakie zwiększają lub zmniejszają siłę i prędkość silnika w zależności od projektu robotów. Służą one jako „mięśnie” robota i będą używane do manewrowania nim, podnoszenia ramion, zamykania chwytających pazurów itp.

 

Czujniki robotów

Zestaw Botball® zawiera dwie kamery oraz różnorodne czujniki analogowe i cyfrowe. Dołączone czujniki pozwolą robotom „zobaczyć” światło startowe, zmierzyć odległość do różnych obiektów, znaleźć obiekty o określonych kolorach i zebrać wszystkie inne informacje, które będą im potrzebne do odniesienia sukcesu na arenie Botball®.

 

Programowalne kontrolery robotów

Każdego roku zestaw Botball® obejmuje 2 programowalne kontrolery. Są one „mózgiem” robotów Botball®, przechowują programy napisane przez twoją drużynę, kontrolują działania robotów w rozgrywkach. Programy działające na tych kontrolerach mogą pobierać dane z różnych czujników i kontrolować silniki i serwa.

 

Programowanie w konkursie Botball®

Drużyny Botball® piszą programy kontrolujące roboty w języku C używając oprogramowania KIPR Software Suite, które znajduje się na sterowniku robota KIPR Wallaby. Można pobrać najnowsze oprogramowanie dla kontrolerów Wallaby z witryny KISS Institute for Practical Robotics.

Warsztaty Botball® Educator organizowane na początku sezonu pozwolą nawet początkującej drużynie zacząć pracę z robotami i skutecznie je programować.